Autodatabasen

Spørgsmål og svar

Udslip af drivhusgasser, der medvirker til global opvarmning

EU har foreskrevet bilfabrikanterne, at den gennemsnitlige CO2-udledning for deres bilproduktion i 2012 skal ligger under 130g/km. Da mange af de biler, der sælges i dag, ligger over 130g/km, er det noget af en udfordring bilfabrikanterne har fået. Som bilkøber vil det derfor være fornuftigt - ud fra en betragtning om global opvarmning - at købe en ny bil, der ligger under 130g/km. De biler, der udleder under 130g/km, er overvejende dieselbiler, hvoraf der findes et bredt udvalg. Der er dog ved at komme flere og flere benzinbiler, der også ligger i den lave ende.

NCAP

Bilerne, der er blevet testet og vurderet af Euro NCAP, får tildelt mellem 0 og 5 stjerner ud fra hvor sikkre de er i forbindelse med kollision. Testen er foretaget ved kollision mod en fast genstand, og giver derfor et godt indtryk af, hvor sikker bilerne er ved denne type kollision. Da testen foretages mod en fast genstand, skal bilen hovedsageligt afsætte sin bevægelsesenergi i deformation af bilens kollisionszoner. I en typisk trafiksituation vil det dog ofte være sådan, at kollisionen er mod en anden bil i bevægelse og i dette tilfælde vil deformationen af ens bil ikke bare være bestemt af ens egen bils bevægelsesenergi men af begge bilers bevægelsesenergi.

Det betyder derfor, at hvis to biler med betydelig vægtforskel men med samme antal NCAP-stjerner kolliderer, vil den letteste bil blive mere skadet. Derfor vil to biler i to forskellige vægtkategorier med samme antal stjerner ikke være lige sikre, men den tungeste vil i de fleste situationer være sikrest.

Månedlige udgifter

For hver model er de månedlige udgifter beregnet over fem år med 100.000 km's kørsel og ud fra følgende poster: Grøn ejerafgift, brændstofsforbrug, dæk, service, forsikring (elitebilist), afskrivning samt forrentning af kapitalen. Den beregnede samlede udgift skal kun ses som retningsgivende og er et estimat. Specielt bilens afskrivninger kan variere meget og er afhængige af, hvordan markedet ser ud om fem år.